Gépész technikus, CAD-CAM szakmairány

A Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél megszerzésével zárul.

Kiknek ajánlott ez a képzés?
Azoknak, akik szeretnek szerelni és a szervezési feladatokból is szívesen kiveszik a részüket. Ahhoz, hogy a jövőben remek gépésztechnikus szakember váljon belőled, érdemes szorgalmasan tanulnod az idegen nyelveket, a fizikát, a matematikát és a technikát.

Milyen tantárgyakat fogsz tanulni, ha ezt a képzést választod?
CAD-rajzolás, CAM-műveletek, CNC-programozás, műszaki mérés és ábrázolás.

Mit csinálnak munkájuk során a CAD-CAM gépésztechnikusok?
A CAD-CAM gépésztechnikus gépeket, berendezéseket működtet, szerel és tart karban, tervezésükben a mérnököt segítve vesz részt. Ezek lehetnek anyagmozgató, vegyipari, mezőgazdasági, közlekedési, gyártási, termelő gépek, géprendszerek, épületgépészeti, vagy elektromos berendezések. Munkája során technológiai szaktudását használva végez aprólékos és nagy pontosságot igénylő feladatokat. A folyamatos technológiai változások miatt munkája naprakész szakmai felkészültséget igényel.

Mennyire lehet könnyen elhelyezkedni ezzel a végzettséggel?
Ha ismered a legújabb technológiákat, gépeket, berendezéseket, akkor könnyen el tudsz majd helyezkedni a munkaerőpiacon.

Hol lehet dolgozni ezzel a végzettséggel?
Azoknál a vállalatoknál, ahol számítógéppel támogatott gyártás működik, el tud helyezkedni a CAD-CAM gépésztechnikus.

 

9.D osztály

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0403

Ágazat megnevezése: Gépészet

 • Megszerezhető szakképesítés: Gépész technikus, CAD-CAM szakmairány
 • Szakma azonosító száma: 5 0715 10 05
 • Képzési idő: 5 évfolyamos
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
 • Felvehető tanulók létszáma: 32 fő

 

Az iskolánkba jelentkezők felvételének feltételei

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük matematikából és anyanyelvből. A központi, „általános tanterv szerinti” írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra. A dolgozatokat minden olyan középiskolában meg lehet írni, amely szervez írásbeli vizsgát (célszerű a lakóhelyhez legközelebbi középiskolában megírni a dolgozatokat!). A jelentkezési határidő: 2020. december 4. A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók (és szüleik) a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó igényeiket (a megfelelő szakvélemények mellékelésével) az írásbeli vizsgára való jelentkezésükkel együtt nyújtsák be az adott középiskolába. A központi írásbeli felvételi vizsga követelményeiről, a vizsga menetéről az általános iskola tájékoztatja a jelentkezőket.

Az írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. A Mechwart felvételi pontszámításában mindkét tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum 25-25 „szerzett” felvételi pontszámot.

Az írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 ”tanulmányi” pontot számítunk az alábbi tantárgyi eredményekből:

Hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi érdemjegyek

 • magyar nyelv és irodalom (max. 10 pont)
 • idegen nyelv - több tanulása esetén a jobbikból (max. 10 pont)
 • történelem (max. 10 pont)
 • matematika (max. 10 pont)
 • fizika (max. 10 pont)

A felvételi összpontszáma (max.:100 pont): a tanulmányi (hozott) pontok és a szerzett pontok összege.

Az azonos pontszámot elérő tanulók rangsorolásának szempontjai (csökkenő sorrendben):

 • Halmozottan hátrányos helyzet
 • Debrecenben lakó tanuló
 • Legalább városi szintű tanulmányi versenyeredmény
 • Kiemelkedő sport, művészeti tevékenység
 • Testvére, rokona iskolánkban tanul, vagy tanult
 • A pontszámításunkban figyelembe nem vett tantárgyak osztályzatai

A fenti körülményekről szóló igazolásokat (kivéve az állandó lakhelyt, és az osztályzatokat) a jelentkezési lap mellé kell csatolni.

A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete jelenleg semmilyen területen nem akadálymentesített!

A felvételt nyert tanulóink iskolánk szervezésében orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek majd részt. Valamennyi tanulmányi területünkön a szakképzésbe nem kapcsolódhat be az, aki súlyos mozgásszervi, vérkeringési, légzőszervi, hallási és látási rendellenességgel küzd. Akiknek ilyen egészségügyi problémái voltak, vannak, annak javasoljuk, hogy az iskolaorvostól kérjenek bővebb felvilágosítást!

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot