Tájékoztatás

az óvodában/iskolában/kollégiumban nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről

A DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja a gyermek/ek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében -a szociális segítő munka eszközeivel- támogatást nyújt az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás keretében.

Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Például egyéni tanácsadás keretében információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról és kötelezettségekről. Tájékoztatás a szociális rendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás. Segítségnyújtás a gyermeknekés a családjának a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, nevelési problémák esetén tanácsadás nyújtása. Csoport és klubfoglalkozások tartása prevenciós célból. Iskolai csoportokban, osztályközösségben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének segítése.  Szabadidős tevékenységek szervezése, vezetése, és a köznevelési intézmény által szervezett programokon való részvétel.

A szociális segítő előre kijelölt és közzétett időben fogadóórát tart a köznevelési intézmény kijelölt helyiségében. Ez idő alatt felkeresheti őt szülő, vagy más hozzátartozó, gyermek, tanuló, és pedagógus, vagy a köznevelési intézményben dolgozó bármely munkatárs. A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során szerzett tudomást. A tudomására jutott adatokat az érvényes adatvédelmi, titoktartási szabályoknak, előírásoknak megfelelően kezeli.


Szolgáltatást biztosító intézmény neve:

 

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja, 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 2/A

tel: 52-411-133, 52-447-724

Óvodai és iskolai szociális segítő neve, elérhetősége az iskolában:

Sándor-Pap Eszter

Közvetlen elérhetőség: 06/30-509-4752 (munkaidőben hívható 8-16-ig)

Kedd: 08:00-16:00

Fogadóóra: Kedd 14:00-16:00

Helye: Pszichológusi szoba

Egyéb időben üzenet hagyható: 52-411-133

Készenléti Ügyelet: 52-447-724 (0-24 órában hívható)

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot