Fenntartóváltás az iskolarendszerben, a szakgimnáziumi korszak

          2013-tól a köznevelési feladatellátás szakmai színvonalának emelése, az egyes településeken lévő eltérő lehetőségek miatti különbségek csökkentése, az esélyegyenlőség növelése érdekében Magyarországon az állam nagyobb szerepet kívánt vállalni a közoktatásban.  E törekvés jegyében 2013. január 1-től iskolánk két és fél évig az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működött. 

          A nemzetgazdaság fejlődése, a jelentkező szakemberhiány a magyar szakképzési rendszer fejlesztő, korszerűsítő átalakításának szükségességét hívta életre. E feladatot a Nemzetgazdasági Minisztérium keretein belül volt célszerű megoldani.

          Így 2015. július elsejével Magyarországon 44 önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő, a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába tartozó szakképzési centrum jött létre. A korábban jellemzően önkormányzati iskolák, illetve 2013. január 1-től 2015. június 30-ig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő szakképző intézmények, a centrumokba tömörültek. Hajdú- Bihar megyében két szakképzési centrum alakult, az egyik Debrecen, a másik Berettyóújfalu székhellyel.

          2015. július 1-től a Mechwart a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint középirányító hatóság iránymutatása szerint, a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolájaként működött tovább.

          A szervezeti átalakulás mellett korszerűbbé, a gazdaság igényeihez jobban illeszkedővé vált a képzés tartalma is. A kötelezővé váló szakmai érettségi vizsgatárgy bevezetése lehetővé tette, hogy már az érettségi bizonyítvány bizonyos munkakörök betöltésére jogosítson. A tanulmányaikat az intézményben tovább folytató tanulók egy év alatt megszerezhetik a gépgyártás-technológiai technikusi vagy hálózattelepítő és üzemeltető informatikusi oklevelet. A tartalmi korszerűsítés az iskola nevének változásában is megjelenik. 2016. szeptember 1-től iskolánk a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma nevet viseli. E név talán az eddiginél erőteljesebben hangsúlyozza az iskola kettős feladatát: Felkészíteni a felsőfokú továbbtanulásra, valamint korszerű szakmai ismereteket nyújtva elhelyezkedési lehetőséget biztosító, az OKJ-ban jegyzett kenyérkereső szakmához juttatni a végzős tanulót.

          2018 májusától az Innovációs és Technológiai Minisztérium vette át a szakképzés területét. Így ettől az időtől a Mechwart, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - mint középirányító hatóság - iránymutatása szerint, a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai  Szakgimnáziumaként működik.

          Iskolánk a fenntartóváltozások, szervezeti átalakulások közepette is mindvégig megőrizte vezető helyét az ország szakképző intézményeinek sorában. A kompetenciamérések, az érettségi eredmények, a versenyszereplések alapján az intézmény továbbra is az ország szakgimnáziumainak élmezőnyében halad. Miközben a demográfiai hullámvölgy miatt a középiskolába jelentkezők száma csökkent, a Mechwart a környezet elvárásaihoz igazodva, továbbra is jó képességű, szorgalmas tanulók felvételével növelte a tanulói létszámát.

tanuloi letszam 01

          Bár 2013-tól nem Debrecen a területén működő iskolák fenntartója, az intézmények s a város kapcsolata továbbra is szorosan együttműködő.  Így van ez a Mechwart esetében is. A város segíti működésünket, iskolánk pedig a helyi, rohamosan fejlődő gazdaság igényeihez igazodva, igyekszik megfelelni a környezet elvárásainak. Ezért igyekszünk szoros kapcsolatot kiépíteni a már itt lévő, s az újonnan betelepülő vállalatokkal, a gazdasági kamarával, a különböző intézményekkel, a Debreceni Egyetemmel. Ezért indítunk 2017-től a meglévő tanteremhiányunk ellenére, a korábbi négy, kilencedikes osztály helyett évenként öt osztályt.

          Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elismeri, értékeli törekvésünket. 2018-ban iskolánk 110. tanévében az iskola tantestületét, a 2004. évi elismerés után másodszor is kitüntette
a DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT címmel.

                                

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot