A szakközépiskolai évek

A szakközépiskolai évek

          Már az 50-es évek végén felmerül a kultúrpolitika irányítóiban egy iskolareform gondolata, a köznevelés „továbbfejlesztésére”. Párthatározatra Oktatási Reformbizottság alakul. Ennek Szakoktatási Albizottsága szakközépiskolák létrehozását javasolja éspedig szakmunkások, művezetők képzésére és a technikusok alapképzésére. Ezt követően az 1961. évi III. törvény - a középfokú technikumok helyett - két új szakképző intézmény-típust hívott életre: az egy szakmára képző és érettségit adó szakközépiskolát, valamint felsőfokú technikumot (azzal a céllal, hogy majd ezek fogják biztosítani a technikusképzést). Pár éven belül a középiskoláknak majdnem fele már szakközépiskolai képzést folytatott. Sorban jönnek létre a felsőfokú technikumok a 60-as évek elején, így iskolánkban is 1962/63-tól esti, majd levelező tagozaton. Az 1961. III. törvény végrehajtása azonban mégis akadozik, s intézetünk még egy évtizeden át folytatja a középfokú technikusképzést. Végül 1965-ben egy újabb párthatározat korábbi közoktatási koncepciót módosítva megállapítja, hogy a középiskolai oktatás általánossá tétele még nem reális célkitűzés. Ezt követően olyan döntés született, hogy az 1961. évi III. törvény alapján létrehozott (s fent említett) szakközépiskolákat és a középfokú technikumokat át kell szervezni technikumi modell alapján. Így fogalmazódott meg a szakmacsoportos képzést folytató (1965. évi 24. tvr. szerinti) szakközépiskola gondolata az oktatáspolitika irányítóiban.

          Iskolánkban az 1964/65. tanévtől - még a technikumi struktúrában - új szakként (a kifutó híradásipari szak helyett) pár évre műszeripari technikusképzés indult, de a szakközépiskolai képzésre való áttérést már nem sokáig lehetett halogatni. Az 1969/70. tanévben 106 gépész, 35 gépgyártás-technológus elsős diáknak már az 1965. évi 24. tvr. szerinti szakközépiskolai képzés keretében kezdte meg tanulmányait. S ezt a „technikumi modellű” szakközépiskolai szakmacsoportos képzést a nappali tagozaton 1980/81-ig folytattuk. (Az utolsó technikumi osztály 1972-ben végzett a nappali tagozaton, levelezőn pedig 1973-ban.) Az első szakközépiskolai érettségi 1973 júniusában volt, s a végzősök két év szakmai gyakorlat után jelentkezhettek csak technikus minősítő vizsgára. Így aztán a nappali szakközépiskolai érettségizettek - végül is - csak elenyésző számban jutottak el a technikusi képesítésig. A levelező tagozaton egészen más helyzet alakult ki. A hetvenes években jelentősen megnőtt a levelező szakközépiskolások száma, s ők az érettségi után csaknem teljes létszámban jelentkeztek technikusminősítő vizsgára is. Az 1975/76. tanévtől egy évtizeden át közel 2000 hallgató tett sikeres technikusminősítő vizsgát gépkarbantartó javító (5.10), gyártástervező (7.10), forgácsoló (3.10), forgács- nélküli hidegalakító (2.10), gép- és készülékszerkesztő (8.10), elektronikai műszergyártó és karbantartó (12.40) és munkavédelmi szakon. Nagyobb felújítási munkák 1968/69-ben (külső tatarozás, műhelytető felújítása) és 1972/73-ban (központi fűtés és villamos hálózat rekonstrukciója) voltak. Ekkor épült a Györffy Kollégium, amelynek építkezésén diákjaink is dolgoztak, s reméltük, hogy kollégistáink majd itt lesznek elhelyezve.

          Az utolsó technikusi évfolyam ballagását követően 1973-tól Kovács Gábor matematika-fizika szakos tanár és igazgatóhelyettes kapott igazgatói megbízást. Ebben az időben az iskola fenntartását előbb a megye, majd a város vette át.

          Az 1974/75. tanévtől gépész és gépgyártás-technológus tanulóink (módosított műhelytanterv alapján) az érettségi-képesítő vizsga keretében szakmunkásvizsgát (esztergályos vagy lakatos) is tettek.

          A nevelés-képzés színvonalát azonban szívósan tartani tudta az iskola. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken ekkor kapott új lendületet a máig tartó mechwartos sikersorozat. Továbbra is jók voltak az egyetemi/főiskolai továbbtanulási mutatók. A tanműhely bérmunka tevékenysége korábban ismeretlen lendületet vett. A szakközépiskolák „továbbfejlesztését célzó” 1973. évi 25. tvr. szellemében iskolánk az 1978/79. tanévtől fokozatosan kénytelen volt áttérni a szakmunkásképzési célú szakközépiskolai képzésre: gépi forgácsoló-esztergályos, mechanikai műszerész, gépszerelő és karbantartó-lakatos, vezetékes távközlés technikai műszerész szakmákban. Bázisvállalatok (MGM, HIM, GHG, Posta, MÁV, MEDICOR, MEZŐGÉP, Műanyagfeldolgozó) segítségével - a merőben új feladatot - a szakmunkásképzést is sikeresen oldotta meg egykori technikumunk. A szakmai versenyeken - az új képzési modellben is - legjobb iskolák közt tartottak számon bennünket.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot