Az innováció útján

Az innováció útján

          A gyorsuló ütemű technikai fejlődés, a gazdasági-munkaerőpiaci változások szakképzésünk állandó fejlesztésére késztette iskolánkat. Ez motiválta kollégáinkat a 80-as évek végén, amikor az Országos Központi Kutatási Fejlesztési Tanács Gépipari programjának (OKKFT G6) pályázatait írták, s számottevő fejlesztési támogatást kaptunk ún. csúcstechnológiák meghonosítására. Ugyanez volt a gyártástechnológia-számítástechnika szak kimunkálásában való részvétel indítéka.

          További fejlesztési lehetőséget láttunk abban is, hogy ezen a szakon folytatott technikusképzésünket tantervileg is illesszük a hasonló osztrák képzéshez, az eurokvalifikáció első lépéseként. Így kezdtük meg az 1995/96. tanévben az egyeztetett osztrák-magyar tanterv szerinti technikusképzést. A képzési struktúra mélyreható változását, a művelődési tartalom és a profilok igazi megújítását, a feltételrendszer lendületes innovációját azonban az ún. világbanki projektben való részvételünk hozta. A szakképzési fejlesztő program 1991 tavaszán kiírt pályázati felhívására 188 iskola pályázata érkezett be, köztük a miénk is, felvázolva a fejlesztési elképzeléseket. A bíráló bizottság döntése alapján iskolánk is a 61 nyertes közé került, s a Munkaügyi Minisztérium szerződést kötött velünk és fenntartónkkal. Kezdetben iskolánk csak a fémtechnikai (gépészeti) szakmacsoportban indult, majd 1993-tól az informatikai szakmacsoportba is bekapcsolódtunk (a városi önkormányzat egyetértő támogatásával). Az emberi erőforrások fejlesztésére kiírt projektben való részvételünk legjobb haszna az volt, hogy iskolánk továbbra is emelkedő pályára került, hiszen:

  • az eszközfejlesztési program keretében mintegy 40 millió Ft értékű támogatást kaptunk (bár eltérő mértékben), de szinte valamennyi tantárgycsoportot érintően;
  • az új szakképzési modell kimunkálása során a NAT és az új közoktatási törvény megjelenését jóval megelőzve olyan szakképzési struktúrában kezdtünk el gondolkodni - tervezni - kísérletbe fogni, nagyon értékes tapasztalatot szerezni, melynek általános bevezetése 1998-tól megindul;
  • fogadókészek lettünk nem csupán a NAT és az új OKJ-s képzések bevezetésére, de egy következő (bizonyos értelemben a folytatást jelentő) projektben való részvételre;
  • intézetünket az innovatív, az új technikát fogadni kész (és képes) iskolák közt tartják számon nemcsak a városban (a régióban), de országosan is;
  • tanáraink korszerű és alapos tantervfejlesztési ismeretre és tapasztalatra tettek szert;
  • jelentős számban vettek részt külföldi tanulmányutakon kollégáink, gazdagítva ezzel szaktudásukat, szélesítve látókörüket, tapasztalataikat;
  • a képzési tartalmak, sőt képzési profilok és irányok kiválasztásába és realizálásába ilyen direkt módon soha sem volt még módunk beleszólni (az önállóság és felelősség terhét is megismerve);
  • a világbanki projekt révén az iskola talpon tudott maradni (nyitni tudott korszerű képzési irányok felé), biztosítani tudta a további fejlesztés bázisát, megőrizte hagyományos presztízsét.

          Különösen látványos fejlesztést hajtottunk végre a csúcstechnikák terén. Az iskola számítógép program keretében, 1983-ban nálunk megjelent első számítógéptől indulva igen nagy utat tettünk meg. Technikus képzésünk szaktárgyi oktatását erősen áthatja a számítástechnika alkalmazása. A világbanki szakképzési reformkísérlet felfutásával tanulóink fele informatikai technikusi képesítést szerez. A felnőttképzésben igen jelentős eredményeket értünk el a számítástechnikai kultúra elterjesztésben.

          2002-ben 40 év Mechwartban töltött szolgálat, 18 év műszaki igazgatóhelyettesi, 10 év sikeres igazgatói tevékenység után Dr. Kárpáti László nyugalomba vonult, Dr. Barcsa Lajos okl. gépészmérnök, szakközgazda, okl. mérnöktanár kapott igazgatói kinevezést Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésétől.

Napjainkban - az elődök nyomdokain haladva - az iskola kettős küldetést teljesít:

-            Magas szintű közismereti, műszaki és informatikai képzéssel felkészíti a tanulókat a felsőfokú továbbtanulásra;

-            Igényes, korszerű szakmai, gazdasági, nyelvi képzéssel igyekszik megfelelni a környezet elvárásainak, a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható szakismeretekhez „kenyérkereső szakmához” juttatni tanulóit.

Az iskola továbbra is - az eddig sikeres két szakterületen - a gépészeti és informatikai szakmacsoportban kíván közép- és emelt szintű képzést folytatni.

Mindezeket szem előtt tartva:

-            A 2002/03-as tanévtől német két tanítási nyelvű szakközépiskolai osztály indult.

-            A 2003/04-es tanévben emelt óraszámú (heti hatórás) angolnyelv-oktatás jelent meg a palettán.

-         Folyamatosan megújította az intézmény az 1998. évben megszerzett ECDL vizsgáztatási jogosultságot. Ma már a végzős tanulók 90 % - az ECDL bizonyítványt is megszerzi tanuló évei alatt.

-         2002-től az iskola a CISCO lokális akadémiája. Az intézmény tanulói megkaphatják a világ 130 országában elfogadott ún. CISCO Hálózati Akadémiai oklevelet.

-         Az iskolában korszerű CNC oktató kabinet került kialakításra. Így mind a mechwartos tanulók, mind külső hallgatók megszerezhetik az intézményben a munkaerőpiacon keresett CNC gépkezelő szakképesítést.  

-         2004-től az iskola akkreditált felnőttképzési intézmény is. Ez lehetőséget biztosít az intézmény számára, hogy a környező vállalatok, igényeinek megfelelően a munkaerőpiaci képzésbe közvetlenül bekapcsolódjon, ill. az iskola tanulói a mechwartos éveik alatt több szakképesítést szerezve növelhetik elhelyezkedési esélyeiket.

-         2005-től az iskola a gépészeti és az informatika szakterületen akkreditált vizsgaközpontként is működött. Így más szervezetek is felkérhették iskolánkat vizsgáztatásra.

-         2005-től az iskola EBDL vizsgaközpont. Ez a vizsgalehetőség a tanulók gazdasági ismereteinek szélesítését hivatott szolgálni.

-          Az elhelyezkedés segítése érdekében 2006-tól az intézmény az ún. EUROPASS bizonyítványt is kiállítja tanulói számára.

          A Mechwart folyamatosan jó kapcsolatot tart fenn a környező vállalatokkal, intézményekkel.  Az iskola közel száz vállalkozással épített ki képzéssel vagy támogatással összefüggő kapcsolatot 2006 és 2008 között a Hajdú Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával sikeres közös európai uniós pályázaton vett részt az intézmény. 2008-tól eredményesen működtetünk a szakképző évfolyamunkon egy közvetlen vállalati kapcsolattal rendelkező, a tananyagtartalomba a vállalat igényeit beépítő iskolarendszerű képzés szerint szervezett osztályt.         A Mechwart a tanárképzés eredményes gyakorlóhelye. 2004-től az iskola használhatja „A Debreceni Egyetem Partneriskolája„ címet. Az Országos Közoktatási Intézet évenkénti kiadványának adatai szerint a Mechwart mind a továbbtanulási mutatók, mind az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek mutatószámai alapján az ország szakközépiskoláinak élmezőnyében halad. A 2004. évben Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése „DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT” díjat adományozta az intézménynek.

          Örvendetes, hogy a jó hazai közismereti és szakmai versenyeredmények mellett, 2007-tel kezdődően, nyolc éven át folyamatosan mechwartos diákok képviselhették hazánkat az informatikai hálózatos szakterület nemzetközi viadalain is, az ún. EuroSkills, WorldSkills versenyeken. A mechwartosok az informatikai hálózatos európai, és a világversenyeken is az élvonalban teljesítettek.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot