Az iskola alapítása

Az iskolánk alapítása

          Az iparilag fejlett nyugat-európai országokban már a XIX. század közepére kialakultak a kor igényeinek és követelményeinek megfelelő iparoktatási rendszerek. Magyarországon erre később került sor. Eötvös József tekinthető a középfokú iparoktatás eszmei megteremtőjének. Bár középipartanodai törvényjavaslata nem vált valóra, de az ő megbízásából tett Szakkay József kassai fő reáliskolai tanár nyugat-európai tanulmányutat, felső ipariskolákat látogatva. Hazatérve 1872-ben Szakkay József megnyitotta Kassán a Gépészeti Felsőbb Ipartanodát, az első hazai ipari középiskolát. A több mint 140 éves középfokú magyar iparoktatás egyik intézménytípusa kezdetben a kassai és 1879-től a budapesti felső ipariskola volt. Majd az 1890-es évektől új iskolatípusként létrehozzák az ipari szakiskolákat.

         Városunkban is felvetődik egy középipariskola alapításának gondolata, sőt 1886-ban középipartanodai alap létesítésére is sor kerül. A terv azonban nem vált valóra, de nem is merült feledésbe.

          A debreceni „középipariskola” ügye húszéves várakozás után jut a megvalósítás stádiumába. Kossuth Lajos fia, a századelő koalíciós kormányának kereskedelemügyi minisztere, Kossuth Ferenc 1906 szeptemberében a városhoz írt levelében úgy fogalmaz, hogy a kézműves ipar fejlesztése céljából Debrecenben „… tervezett tanfolyamok állandó alapját egy fémipari szakiskola …” által kívánja biztosítani. Kétéves alkudozás után végre létrejön a megegyezés a középfokú szakoktatásért felelős kereskedelemügyi miniszter és a város között az intézet létesítésének feltételeit illetően: 1908. június 13-án Kossuth Ferenc arról rendelkezik, hogy: „… a Debrecen sz. királyi város közönségével történt megállapodás értelmében az ottani fémipari szakiskola folyó év szeptember havában megalapítandó.” (Részlet az iskola alapító okiratából) Így indult útjára Kelet-Magyarország első ipari középiskolája. Az intézet alapításának idején Debrecenben mindössze 1164 főt foglalkoztatott a gépipar. A négy évfolyamú szakiskola célja ilyen körülmények között „… szakképzett iparossegédek nevelésével a hazai fémipar fejlesztése, különösen pedig a gép-, épület-, műlakatos és kovácsipar korszerűvé tételéhez szükséges szakképzettség terjesztése.”

 alap irat 01
alap irat 02

  

 

 

 

 

Az új fémipari szakiskola Sztankay Farkas Béla okleveles vaskohómérnök és bányagépész igazgató vezetésével szervezetileg kiépülve, 1911-ben mai otthonába költözve, a kor színvonalán álló személyi és tárgyi feltételek között rövid idő alatt eredményesen valósította meg azt a követelményt, hogy az iparfejlesztés motorja legyen egy iparilag elmaradott régióban.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot