MI AZ ECDL?

     Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (European Computer Driving Licence) az Európai Unióban mindenütt egységesen elfogadott bizonyítvány arról, hogy a tulajdonosa elsajátította a „számítógépes írás-olvasás” tudományát. Hazánk, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) koordinálásával 1997-ben csatlakozhatott az ECDL Alapítványhoz. Az ECDL lényege, hogy a nemzetközileg akkreditált vizsgaközpontokban azonos teljesítményű számítógépes vizsgahelyeken (hardver és szoftver feltételek), azonos nehézségű feladatokat megoldva lehet letenni a hét vizsgát, választva az alábbi modulokból:

                          

2.modul Számítógépes alapismeretek kötelező
3.modul Szövegszerkesztés kötelező
4.modul Táblázatkezelés                                                                               kötelező                       
5.modul Adatbázis-kezelés választható
6.modul Prezentáció választható
7.modul Online alapismeretek kötelező
8.modul Képszerkesztés választható
9.modul Webszerkesztés választható

          

     A vizsgafeladatokat minden esetben az a www.ecdl.hu honlapon elérhető, ingyenes feladatgyűjteményből véletlenszerűen választják ki. A dolgozatok javítása egységes szempont szerint történik, az NJSZT rendszeresen ellenőrzi a vizsgaközpontokban a javítás helyességét.

     Az ECDL Magyarországon nem jelent szakképesítést, nincs benne az Országos Képzési Jegyzék-ben (OKJ). Egyre több hazai munkahelyen alkalmazási feltétel az ECDL. Egyes egyetemi, főiskolai szakokon –az állami nyelvvizsga bizonyítvány(ok) mellett- a diploma megszerzésének egyik feltétele az ECDL megléte.

HOGYAN LEHET AZ ECDL-T MEGSZEREZNI?

     Első lépésként be kell jelentkezni a rendszerbe valamelyik vizsgaközpontban. A vizsgaközpont kiállít egy vizsgakártyát. Ezután három éven belül -a modulokat tekintve tetszőleges sorrendben- lehet a hét vizsgát letenni. Vizsgázni bármelyik vizsgaközpontban lehet. Sikertelen vizsga esetén nem kerül a kártyára bejegyzés. A hetedik sikeres vizsga után, a betelt vizsgakártya alapján, az ECDL budapesti irodája állítja ki a magyar és angol nyelvű ECDL-t. A „diákakció”-hoz csatlakozott vizsgaközpontokban a nappali tagozatos diákok vizsgakártyájának kedvezményes ára 5.500 Ft, a vizsgadíj modulonként 1.800 Ft (az árakat minden évben, februárban módosíthatja az NJSZT). A vizsgákra való felkészülés tetszőleges módon történhet, lehet önálló, tanfolyami, távoktatásos, vagy tanórai tanulás is. A Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma a nappali tagozatos informatikai képzést –mind az informatikai, mind a gépészeti szakmacsoportban- úgy szervezte át, hogy a tanulók döntően a tanórákon felkészülhessenek az ECDL vizsgák sikeres letételére. Ezzel biztosítható, hogy minden érdeklődő tanuló már a középiskolában megszerezze az ECDL-t.

A MECHWART, MINT ECDL VIZSGAKÖZPONT

     Iskolánk a legelsők között, 1998. februárjában elnyerte az ECDL vizsgaközpont címet. Jelenleg 7 vizsgáztató tanárunk van. Az elmúlt időszakban csaknem 4400 felnőtt és diák regisztráltatta magát az ECDL rendszerbe a Mechwart-ban. Az eddigi 2900-nál is több vizsga alapján kb. 2900 fő kapott ECDL, vagy ECDL-START (BASE) oklevelet iskolánkban.

     Az iskolai vizsgaközpont vezetője Gyetvai Károly igazgatóhelyettes, ő kezeli a számítógépes nyilvántartó programot, kiállítja a vizsgakártyákat, szervezi a vizsgákat. A pénzügyeket Jenei Veronika gazdasági összekötő munkatárs kezeli, pénztári órái: 8:00-15:00.

HOGYAN KELL JELENTKEZNI A VIZSGÁKRA?

     Az informatika tanárok munkaközössége minden osztályhoz megbízott egy-egy informatika tanárt, aki szervezi, irányítja az ECDL megszerzésének folyamatát. Ettől a kollégától lehet kérni egy adatlapot, amelyen a vizsgakártya kiállításához szükséges személyi adatokat kell feltüntetni. A vizsgakártyát az iskolában állítjuk ki és átadjuk a tulajdonosának. A vizsgakártya diákkedvezményes ára jelenleg 5.500 Ft, amelyet az iskolában kell befizetni, de teljes egészében az NJSZT bevétele. Egy-egy modulból akkor szervezünk vizsgát, ha legalább 9 fő jelentkezett arra a vizsgára. A vizsgákat 14 nappal a vizsga előtt be kell jelenteni az ECDL Irodának, mert előfordulhat, hogy a vizsgát is ellenőrizni akarják. Az informatika tanár tudja, hogy az adott osztály tanulói mikorra fejezik be egy-egy modul tanulását, vagyis, hogy mikor legyen a vizsga abból a modulból. Vizsgára jelentkezni is ennél a kollégánál kell. A vizsgákat általában délutánra szervezzük, de megszervezhetjük a tanítási időben, az informatika tanórán is. Egy vizsga díja diákoknak jelenleg 1.800 Ft. A vizsgákra egyénileg is lehet jelentkezni (sikertelen vizsga, vagy kimaradt vizsga) Gyetvai Károly igazgatóhelyettesnél. Az aktuális vizsgákról az iskola hirdetőtábláján vagy a honlapján lehet tájékozódni.

A VIZSGA MENETE

     A vizsga előtt be kell mutatni a személyi igazolványt, a vizsgadíj befizetését igazoló papírt. Minden vizsga 45 perces. Egy 18 fős gépteremben egyszerre maximum csak 9 fő, vagy A/B csoportokban 18 fő vizsgázhat. A gyakorlati vizsgán azokkal a szoftverekkel kell dolgozni, amelyekkel a délelőtti tanórákon megismerkedtek a tanulók. Az ECDL példatárból véletlenszerűen kiválasztott feladatot kell megoldani, egy feladat egy évben csak egyszer használható fel. A vizsga során semmilyen tárgyi segédeszköz nem használható, a vizsgáztató tanár nem kommunikálhat a vizsgázókkal. A dolgozatokat legkésőbb 2 munkanapon belül ki kell javítani. Sikeres vizsga esetén a vizsgakártyára egy pecsét kerül, és az NJSZT adatbázisába is jelentjük a sikeres vizsgákat. A vizsgamunkákat, az értékelő lapokat, és a vizsga jegyzőkönyvét három évig irattárban őrizzük. A tanulók, és az adott modult tanító szaktanárok betekinthetnek a kijavított dolgozataikba.

     A sikeres vizsga után a szaktanárok – saját megítélésük alapján – érdemjeggyel jutalmazhatják a tanulókat. Sikertelen vizsga esetében nem érheti semmilyen hátrányos következmény a vizsgázót!

HOGYAN, HOL, MIBŐL TANULJUNK A VIZSGÁKRA?

     Az ECDL általában gyakorlati ismereteket mér, számítógép melletti vizsgákról van szó. Természetesen a számítógéppel kell a vizsgákra készülni. Erre az iskolai tanórák csak részben adnak lehetőséget, nagyon fontos az otthoni gyakorlás. A felkészüléshez természetesen használni kell az ECDL példatárat és a hozzátartozó állományokat.

HOL KAPHATÓ BŐVEBB INFORMÁCIÓ?

     Jelen tájékoztató nem adhat minden kérdésre választ, bátran forduljatok kérdéseitekkel a szaktanáraitokhoz, vagy Gyetvai Károly igazgatóhelyetteshez. Az egész ECDL mozgalomról az ECDL magyarországi honlapjáról, vagy az NJSZT honlapjáról kaphattok bővebb tájékoztatást. Az iskola honlapján és a főbejárati hirdetőtáblán mindig olvasható a következő kb. 4 hét vizsgáinak időpontja.

               www.ecdl.hu                                                        www.njszt.hu                                                       www.mechwart.hu

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!     felveszem a kapcsolatot